Etiketlenen üyelerin listesi

1 sonuçtan 1 ile 1 arası
Ağaç Şeklinde Aç3Beğeni
 • 3 gönderen Admin
Şu an Duyurular kategorisindeki ENERJİ5.COM Forum Kuralları Lütfen Okuyunuz isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Admin Admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.01.2017
  Yer
  Ankara
  Mesajlar
  54
  Konular
  24
  Ettiği Teşekkür
  14
  34 mesaja 36 teşekkür aldı

  Post ENERJİ5.COM Forum Kuralları Lütfen Okuyunuz

  ENERJİ5.COM Forum Genel Kuralları  BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KURALLAR VE HUKUKA UYGUNLUK

  Amaç
  MADDE 1-
  (1) Bu kuralların amacı ; forumun genel işleyişini ve üyelerinin forum içerisindeki her türlü paylaşımı ile ticari işlerini bu kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümlerine göre düzenlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2-
  (1) Bu kuralların kapsamı; forum genelindeki tüm iletiler ve kayıtlı üyelerdir.

  Tanımlamalar
  MADDE 3-
  (1) Kuralların uygulanmasında; platform ve forum tanımları ENERJİ5.COM'u ifade eder.
  (2) Kurallardaki uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder.Bu sınırlar yaptırım süresine dahildir.

  Üyelerin sorumluluğu
  MADDE 4-
  (1) Bu platformdaki her üye; yazdığı iletilerinden, paylaşımlarından ve ticari işlerinden sorumludur.

  (2) Üyelerin forumda belirlediği giriş şifresinin güvenliğini sağlamaları bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine tabidir.

  T.C. Mevzuatına aykırı haller
  MADDE 5-
  (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz,ticari eylemlerde bulunulamaz ve paylaşım yapılamaz.

  Hukuki uyuşmazlıklarda ENERJİ5.COM'un sorumluluğu
  MADDE 6-
  (1) 5.maddenin 1. fıkrasına göre ortaya çıkabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler (Log kayıtları ve IP adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.  İKİNCİ BÖLÜM: İLETİLERİN VE PAYLAŞIMLARIN DÜZENİ


  Anlamsız iletiler ve paylaşımlar ile ileti sayısının artırılması amacı
  MADDE 7-
  (1) Forumda bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış konuya bu niteliklere sahip olmayan ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;

  (2) Forumdaki ileti sayısını artırma güdüsü ile hareket edilmesi halinde;

  üyenin iletisi silinerek uyarılır.Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 15 ila 30 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Hukuka ve adaba aykırı haller
  MADDE 9-
  (1) Her üye ; toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen ileti yazmakla yükümlüdür.

  (2) Bu maddenin 1.fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket eden üyeler 3 ila 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  İçeriği suç teşkil eden ve ilgili kanun hükümlerine aykırı paylaşımlar
  MADDE 10-
  (1) Forumda yazılan iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 5 günden az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır:

  a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik
  b) 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan müzik (mp3), film ve diğer fikir ve sanat eserleri
  c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik

  Hacking haberleri ve paylaşımı
  MADDE 11-
  (1) Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek ve desteklemek maksadıyla paylaşılamaz, yayınlanmış haber konularına bu maksatla ileti yazılamaz.

  a) Basına yansımış veya toplum veya dünya nezdinde infial uyandırma niteliğini haiz haberler

  (2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye 7 ile 30 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  İleti yazma şekli
  MADDE 12-
  (1) Üye, forumdaki yazılarının tamamını kalın (bold), eğik (italik) veya büyük harflerle yazamaz.

  (2) Üye, forumda bir konu içerisinde art arda ileti yazamaz.

  (3) Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişinin iletisi düzenlenir.Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 3 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  ATATÜRK ve diğer 3. şahıslar aleyhine yazılan iletiler
  MADDE 13-
  (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ULU ÖNDER Mustafa Kemal ATATÜRK'ün şahsına ve topluma kazandırdıklarına ilişkin 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN'a aykırı ve toplum vicdanına sığmayan hiçbir ileti yazılamaz,paylaşım yapılamaz,ticari eylemde bulunulamaz.

  (2) Üyeler, dünya ülkelerinin devlet başkanları,devlet büyükleri,siyaset ve din adamları ve diğer 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşımda bulunamaz,ileti gönderemez ve ticari eylemlerde bulunamaz.

  (3) Bu maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden üye; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye; 3 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: FORUM DÜZENİ

  Yanlış kategoride açılan konular
  MADDE 14-
  (1) Forumda uygun olmayan kategoride yapılan paylaşım ve ticari nitelikteki konular yönetimce uygun kategoriye taşınır.

  (2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket edilmeye devam edilmesi halinde üye; 3 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Üyelik bilgilerinin paylaşılması
  MADDE 15-
  (1) Üyenin, forumdan süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir kişi ile üyelik bilgilerini (şifresini) paylaştığı ve cezalı üye tarafından bu hesaba girişi tespit edildiği takdirde;

  hesabını paylaşan üye 4 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Kişilik haklarına saldırının ve hakaret fiilinin gerçekleşmesi
  MADDE 16-
  (1) Forumda diğer üyelere karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine aykırı; kişilik hakkına saldırının ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesine aykırı;hakaret fiilinin gerçekleşmesi durumunda;

  üyenin iletisi uyarılmadan silinir ve ye 5 ila 365 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Forum yönetimi hakkında görüş ve düşünceler
  MADDE 17-
  (1) Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler forum genel kuralları dairesinde belirtilir.

  (2) Yönetim aleyhine gerçekleştirilecek , içeriği suç teşkil eden hakaret eylemleri ve kişilik haklarına saldırı halinde Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her yönetici yasal şikayet ve dava hakkına sahiptir.

  (3) Yönetimin aldığı kararlar neticesinde mağdur olduğunu düşünen her üye mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunabilir.Bu talepler bu maddenin 2.fıkrasında yazan eylemleri ihtiva edemez.

  a) Yukarıdaki fıkraya göre forumdan haksız bir sebeple uzaklaştırıldığını düşünen üye, ban@enerji5.com e-posta adresine gerekçeli savunmasıyla birlikte başvurarak gerçekleştirilen cezai işlemin forum kurallarına aykırı olduğunu belirtip uzaklaştırma cezasının kaldırılmasını veya indirilmesini talep edebilir.
  b) Üye, aciliyet gerektiren önemli bir hususun varlığı halinde enerji5.com destek hattını arayabilir.
  c) Taleplerin asılsız olması veya forum kuralları ile ahlak ve adaba aykırı şekilde iletilmesi halinde üyenin uzaklaştırma cezasına en az 30 gün süre eklenir.

  (4) Yukarıdaki 1.fıkra, 2.fıkra ve 3.fıkra (a, b, c bentleri hariç) hükümlerine aykırı hallerde üye, forumdan 10 gün süreyle uzaklaştırılır

  Suçlamanın kanıta dayanması
  MADDE 18-
  (1) Forum dahilinde veya başka gerçek veya sanal platformlarda ticari eylemlerde bulunan gerçek/tüzel kişiler hakkında doğrudan ************** ve benzeri suçları içeren isnatlarda bulunulamaz.Bu kişilerce mağdur edildiğini ileri süren üye öncelikle adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

  (2) Yukarıdaki fıkraya göre mağdur olduğunu ileri süren üye isnadını (iddiasını) ispatla yükümlüdür.İsnadını delile dayandırmayan üye 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

  Din, dil ve ırk ayrımcılığı ile siyasi söylemler ihtiva eden iletiler
  MADDE 19-
  (1) Hiçbir üye forum dahilinde aşağıda yazılı alanlarda ve kurallarda tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen ileti yazamaz, paylaşım yapamaz, ticari eylemlerde bulunamaz:

  a) Avatar
  b) İmza
  c) Üye profil kısımları
  d) Forum geneli mesajlaşma alanları

  (2) Hiçbir üye forum dahilinde siyasi (ideolojik) tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.

  (3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan üye 3 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Uzaklaştırılan üye adına paylaşım ve ticaret yapma
  MADDE 20-
  (1) Bu platformdan uzaklaştırma yaptırımı alan üyeler adına ileti yazılması, konu açılması, paylaşımda bulunulması veya ticari işlemler yapılması hallerinde;

  üye 3 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Birden fazla üyeliğe sahip olunması
  MADDE 21-
  (1) Forumda birden fazla üyeliğe sahip olunamaz.Aynı IP üzerinden birden fazla hesap kullanılması halinde üye; sebebini forumda açılan ilgili konuya açıkça belirtmek zorundadır.

  Rahatsızlık veren tanıtımlar
  MADDE 22-
  (1) Özel mesaj (pm) yoluyla üyeleri sürekli rahatsız ederek web sitesi, ürün tanıtımları yapılamaz.

  (2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye uyarılır.Bu tür tanıtımlar yapılmaya devam edildiği takdirde üye forumdan süresiz uzaklaştırılır.

  Başka iletişim kanallarında gerçekleşen haller
  MADDE 23-
  (1) Bu platform dışında diğer iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşen hakaret fiili, kişilik haklarının ihlali gibi hallerde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

  (2) Bu platform üzerinden haberleşip diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan ticari eylemlerde ************** sebebiyle mağduriyet oluşursa, bu kanallardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.


  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TİCARİ EYLEMLERİN DÜZENLENMESİ VE DEVAMLILIĞI

  Satış konularının kasten engellenmesi
  MADDE 24-
  (1) Forumda açılan ticari nitelikteki konuları kasti hareketlerle engelleme amacıyla ileti yazılamaz ve konu sahibi hakkında başka kategorilerde ticaretini engelleyici yazılar yazılamaz.

  (2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüğüne aykırı hareket eden üyenin iletisi silinerek 7 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

  Başkasına ait ticari malların satışı
  MADDE 25-
  (1) Başka gerçek/tüzel kişilere ait web sitesi, yazılım, alan adı (domain) ve bu kurallarda yazılı olmayan ticari değerlerin satılması halinde;
  satış konusunda bu durum açıkça belirtilmek zorundadır.Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden ve aracılık sebebiyle mağduriyete sebebiyet veren üye; sınırsız süreyle forumdan uzaklaştırılır.

  Açıkça sömürüye sebebiyet veren sözleşmeler
  MADDE 26-
  (1) Ticari niteliği haiz olan değerlerin satımında bir başkasının zor durumundan veya bilgisizliğinden istifade etmek maksadıyla aşırı sömürüye sebebiyet verilecek şekilde ticari değer satımı yapılamaz.

  (2) Yukarıdaki fıkraya göre kendi menfaatlerini ticari teamül gereği fazla tutan sözleşmeler geçersiz sayılır.

  (3) Bu madde yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye 30 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

  Reklam verenlerin hakları
  MADDE 27-
  (1) Reklam sektöründe farklı kollarda faaliyet gösteren reklam verenlerin haklarını gasp etmek amacıyla hileye teşvik edilemez , bu amaçla hiçbir bir eylem gerçekleştirilemez.

  (2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hal ve davranışlar sergileyen üyenin iletileri silinir ve üye 10 ila 365 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Satım / takas konusu değerin belirliliği ve hak sahipliği
  MADDE 28-
  (1) Forumda satışı / takası yapılmak istenilen hizmet, web sitesi ve diğer ticari nitelikteki değerler aşağıda yazılı biçimde ve diğer tüm nitelikleriyle belirleyici olmalıdır.

  a) Satım konusu ürüne ait en az 1 adet gerçek veya temsili görsel eklenmelidir.

  (2) Bu değerlerin satım ve takas konusu olabilmesi için mülkiyet sahibi açıkça belirtilmelidir ve satıcı bu hali ispatla yükümlüdür.

  (3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine aykırı hareket eden, özel mesaj yoluyla ticari eyleme devam etmeye çalışan, forum kurallarına ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan üye 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Açık artırma usulü
  MADDE 29-
  (1) Açık artırma yoluyla hizmet,ürün ve diğer ticari değerler satışa çıkarılabilir.

  (2) Açık artırma yoluyla satışa çıkarılan bu unsurlar ilgili kategori kurallarına uygun düşmelidir.

  Alıcıya özel hazırlanan değerler
  MADDE 30-
  (1) Alıcıya özel hazırlanan ticari niteliği haiz hizmet, ürün ve benzeri değerler aşağıda yazılı haller dışında kopyalanmak veya lisans çoğaltmak suretiyle bir başkasına satılamaz,kullanımına sunulamaz.

  a) Alıcıya özel hazırlanan bu değerlerin başkasına satılacağı veya kullanımına sunulacağı sözleşme yapılmadan önce açıkça belirtilmelidir.
  b) Alıcı, kendisine özel hazırlanan değerleri, satıcı ile aralarındaki sözleşmeye aykırı düşecek şekilde bir başkasına satamaz, kullanımına sunamaz.

  (2) Bu maddenin 1. fıkrası ile 1. fıkranın a ve b bentlerindeki yükümlülüğe uymayan üye; 30 ile 60 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

  Haksız rekabet
  MADDE 31-
  (1) Hiçbir üye kendisine ait satış konusunu haksız rekabete sebebiyet verecek şekilde diğer satış konularının üzerine çıkarmak amacıyla ileti yazamaz, belli sürelerle art arda ileti yazıp silmek suretiyle konularını canlı tutmayı sağlayamaz.

  (2) Yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranan üye forumdan 3 ila 5 gün süresince uzaklaştırılır.

  Ücretsiz hizmet ve ticari değer talep edilmesi
  MADDE 32-
  (1) Forum genelinde ticari niteliğe sahip hiçbir hizmetin ve ticari değerin ücretsiz sunulması (bağışlanması) istenemez.

  (2) Ücretsiz hizmet sunmak veya ticari değeri bağışlamak isteyen kişiler ilgili kategoride konu açabilirler.

  (3) Bu maddenin 1.fıkrasında yazılı hükümlere aykırı davranan üyenin konuları ve iletileri silinerek uyarılır.Bu hükme aykırılığın devamının tespiti halinde üye 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

  I-Trader sistemi ve uygulama koşulu
  MADDE 33-
  (1) Bu platformda ticari eylemlerde bulunan kişiler arasında güven ortamını sağlamayı hedefleyen I-Trader sistemi , forum genel kuralları ve kategori kurallarına aykırı, güven ortamını zedeleyici ve çıkar sağlama amacıyla kullanılamaz.

  (2) I-Trader sistemi 10,00-TL ve üstü ticari eylemlerde kullanılır.

  (3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan, ticari güven ortamını zedeleyen üye uyarı amacıyla 1 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.Bu hükümlere aykırılığın devamının tespiti halinde üye 5 ila 7 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
  bgm2014, AkikTaşı ve akmühendislik bunu beğendiler.


 2. Admin üyemize teşekkür edenler:

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0